Компјутерско центрирање на трап

Компјутерско центрирање на трап

–   Авто сервис AG-Auto Tronic, нуди компјутеризирана услуга за центрирање на трап и механички услуги за поправка на трап за автомобили VW, Audi, Seat, Skoda.
–  Апаратот за центрирање на скалата користи модерен, интегриран систем на видео камера за да создаде математички модел на возилото, да ја одреди позицијата на секое тркало во тродимензионален простор и да ги пресмета вредностите на скалилата независно од оската на ротација.
– Центрирањето на вашиот автомобил е од суштинско значење за вашата безбедност, удобност при возењето и пневматика. Прилагодувањето на трапите со фабрички мерки постигнува стабилност и рационално користење на гуми и гориво.

Back to top